Minggu, 15 November 2009

QOSAM JIBRIL A.S

BISMIILLAHIRROHMANIRROHIM

( QOSAM SAYYIDINA JIBRIL A.S )

ALLOHUMMA INNI AS ALUUKA YA NUROL ANWARI WA YA A’LIMAL ASRORI ANTALLOHUL MALIKUL JABBARUL QODIRUL QOHHARUU LAKAL HAMDU WAN NA’MAU WAL MULKU WAL BAQOU WALASMAUL HUSNA LAILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA AS ALUKA YA AZIJU YA QUDDUSU YA SALAMU YA MU’MINU YA MUHAIMINU YA AZIJU YA JABBARU YA MUTAKABBIRU YA KHOLIQU YA BARIU YA MUSOWWIRU YA MAN LAHUL ASMAUL HUSNA AS ALUKA AN TASKHORO LI JAMI’A KHOLQIKA YA ROBBI AJIB DA’WATI WA KUN AWNI YA JIBRILU BI HAQQI SOHIBIL BANIYYATIL ULYA WA BIHAQQL ASMAIL LATI FI SAMAID DUNYA WA HIYA HAYYUN QOYYUMUN AHYAN SYARO HIYAN ADUNAYA ASBAUTI ALI SYADAYA LAILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA YA SOMADU YA QODIMU LA TA’KHUDUHU SINATUN WALA NAUM HAYYUN LAYAMUTU UNSURNI YA ROBBI WA AJIB DA’WATI INNAKA ‘ALA KULLI SAYING QODIR WA ANTA YA MALAKAL MUWAKKALI JIBRILA IQDI HAJATI BI HAQQI SAATIL QOMARI WA YAUMIL ISNAINI.
www.hizib_alfatihah.blogspot.com

T A M M A T

Tidak ada komentar: