Asma’ Mariikh / Mars


Asma’ Mariikh / Mars
 (  Asma’ Mars penghuni Langit ke 5 )

Asma’ Mars terdiri dari 20 asma’ Allah Azza wa jalla, allah SWT telah menciptakan dengan Asma’ ini para Malaikat yang menghuni langit ke 5 , bagi mereka Asma’ ini mempunyai pengaruh keta’atan yang luar biasa jika mereka di undang atau dipanggil dengan asma’ ini mereka akan menjawab dengan kehadirannya, Hal itu bisa terjadi jika anda membacanya dalam keadaan suci baik tempat, pakaian, badan serta hati serta ke ikhlasan dalam berniat, Jika tatacara di atas anda laksanakan maka akan hadir para Malaikat langit ke 5 di hadapan anda yang bersinar merah dan pada tangan2 mereka terdapat senjata2 perang serba bercahaya warna merah dengan membawa bendera merah yang terbentang dari timurnya bumi sampai ke baratnya bumi, Dan inilah ke 20 Asma’ Mars ( Mariikh ) yang di maksud :

ãp:<:  rp=i  |<ã8p  7~æ9sp  äæ<ã  @p=æã  vq&æ  7}ã=~iã  7}qÉä}  ãqi9^% ä~s  7f}vp  äæ<  äteã  7jFæ
ätæ êã kb^f5  é&eã xäjAöã  _2æ  ée  ãqf.Qéæ<  Öbywi  ä~s  ä~s  k%ä%<ã  $<ã  ä~Éq~i<ã  äti<<>

Basymakhin ilahan Rabban wala yalkhin hayyan taqaddamuu ya thawiikhin amiirikhin batuulan abruusin araban wa hadbaykhin wa daary marwahin dzardzawan zararmahan armiyuthayaa arathin artaatamin hayyan hayyan malaikata rabbi ‘ajjiluu lii bihaqqil asma-il latii khalaqakumllahu biha.
Tafsirnya dengan bahasa Arab :

cmä2çA  xä}=çbeãp  <ä]qeäæ   ú8=%   oi ä}  cmä2çA  ú  S~j-   oQ  è.&1ã  oi  ä}  cmä2çA
ú=} lã  oQ ûeäR%  oi ä}  cmä2çA  wQp  Õ<9^eäæ  >?R% oi ä}  cmä2çA ú  S~j-  cfi  oi  ä}
cmä2çA ú=*eã  #2% äi  kfR} oi ä}  cmä2çA  éfReã  $ãqjA SçBeã  ðäi kfR}  oi ä}  cmä2çA 
o~R&Aã  c&bywi ée =6B% lã  éæ<  ceýAü  `ãqA 8qçRi vp  =sä]  vp  `=~U  å< v  '~eäR%p éæ<
räM=%p  uç2% äi ûfQ ktæ

Subhanakaya man ihtajaba ‘an jamiil wara, Subhanaka ya man tarada bil waqari wal kibriya-i , Subhanak ya man malak jamii’al wara, Subhanak ya man ta’azzaza bil qudrati wa ‘alaa, Subhanaka ya man ta’ala ‘an an yura, Subhanaka ya man ya’lamu maa fis sab’i samawatil ‘aliyyi, Subhanaka ya man ya’lamu maa tahtats tsara, Subhanaka rabbi wa ta’alayta la rabba ghairaka wa la qaahira wa la ma’buuda siwaaka as-aluka rabbi an taskhara lii malaikataka asta’iinu bihim ‘ala maa tuhibbuhu wa tardhahu.

Ketahuilah wahai saudaraku sesungguhnya asma’ mars ini di ta’ati oleh para penghuni langit ke 5 dengan keta’atan yang agung serta ijabah yang cepat, Dari sebagian keajaiban khasiat-khasiatnya adalah :
Dapat Melihat Ruh dari ruh2 nya golongan atas ( langit ) dan bawah ( Bumi )caranya anda baca Asma’ ini di ruangan yang suci bersihserta semerbak wangi bukhur yang baik, Kemudian anda baca Asma’ Mars ini sebanyak 21 x lalu bacalah pemanggil di bawah ini :

u&*.æ  _fR&i  ××××cfjeã    ée  ãqZFaã
u&*.æ  _fR&i  ×××× émä1p=eã   ée  ãqZFaã
u&*.æ  _fR&i  ××××    é&}=ZReã  ée  ãqZFaã
u&*.æ  _fR&i  ×××× ûn- ée  ãqZFaã

Iksifuuu lii almalaka......( sebut kan nama malaikat yang ingin anda panggil )  Muta’alliqun bijatsatihi
Iksifuuu lii Arruuhaanii ......( sebutkan nama ruhani yang ingin anda panggil ) Muta’alliqun bijatsatihi
Iksifuuu lii Al’ifriitii ......( Sebutkan nama ‘ifrit yang ingin anda panggil ) Muta’alliqun bijatsatihi
Iksifuuu lii Jinnii ......( Sebutkan Nama Jin Yang ingin anda panggil ) Muta’alliqun bijatsatihi

Maka mereka akan hadir di hadapan anda walaupun  mereka merupakan ruh2 yang di sembunyikan, Dan jika anda mengukir asma’ Mars ini pada ujung tumbak / lembing kemudian hadapkanlah tumbak tersebut ke bintang selama 7 hari 7 malam, Sesudah itu jika anda ingin membunuh raja yg aniayaya atau ‘ifrit yang membangkang berdo’alah dengan Asma’ Mars ini kemudian tulislah asma’ Mars ini di tanah hujamkanlah tumbak tadi terserah anda menghujamnya pada asma’ ke berapa saja atau pada huruf apa saja, Kemudian anda perintahkan mereka para Khuddam Asma’ Mars ini untuk membunuhnya , walaupun raja / ifrit tsb berada di timurnya bumi sedangkan anda berada di baratnya bumi maka dia akan mati terbunuh, Dan jika anda mendapati seseorang yang di ganggu dengan gangguan ghaib yang aniayaya , Tulislah Asma’ Mars pada sebuah cermin kemudian hapuslah tulisan tsb dengan air, lalu cipratkan lah air tsb pada orang yg terkena gangguan ghaib, maka anda akan melihat suatu keajaiban dengan idzin allah swt.


T A M M A T

Asma' SamawatAsma’ Samawat merupakan Asma’ penduduk langit, Tidak lah anda berdo’a dengan asma’ ini kecuali alloh S.W.T mengabulkan semua permohonan anda dengan wasilah Asma’ Samawat ini, Kelebihan Asma’ ini adalah dapat mengirimkan suara jarak jauh, Menggerakkan benda mati, Melihat jarak jauh lewat media Kaca atau Air, Memecah  Raga menjadi 2 hingga 7 , Berkomunikasi dengan Ghaib, dan Asma’ ini berfungsi sebagai Hizab atau tameng dari segala ilmu dan asma’ lainnya, Asma Samawat merupakan penawar segala Ilmu dan Asma’.
Tata cara mengamalkan Asma’ Samawat adalah :

1.     Berpuasa selama 7 hari yg di mulai hari Minggu
2.     Setiap Ba’da fardu membaca Asma’  41 x
3.     Tiap tengah malam membaca Asma Samawat 41 x
4.     Malam terakhir tidak boleh tertidur harus begadang samapai terbit matahari.
5.     Melaksanakan Syukuran dan memberikan Shodaqoh kepada 7 orang Faqir Miskin.
6.     Masing – masing Khodam dari Asma’ Samawat akan memberitahu anda cara menggunakan ilmu ini dan memberikan sebuah cendera mata sebagai ikatan antara anda dan para Khodam Asma’ Samawat ( Biasanya Sebuah Cincin emas bertuliskan Asma’ Al-‘Adzom dari bahasa Suryani dan cincin ini merupakan pemanggil mereka
Inilah Asma’ Samawat yg di terjemahkan dari kitab Khofiyyul Asraar ( Nabi Khidir A.S ) :
:qnF~5ä}        Dp=^i  ä}  äF~ÉqjE ä}  äF~6&E ä}    _2æ  g~}ã=jA ä}
9jJeã  g~f.eã  _2æ  g~yä~ZbAä} g~aãqiã ä} g~Yã=Aã ä}
 
YA SYAMROYIILA BI HAQQI YA SYATKHIISYA  YA SYAMUUTIISYA  YAMAQRUUSYU YATOHFATUURO  YA KHOYSYANUUDZU YA ISROFIILA YA AMWAKIILA YA SAKYAFAIILA BIHAQQIL JALIIS SOMADI


Sebelum mengamalkan Asma’ Samawat Ini terlebih dahulu hadiah Fatihah kepada Syeikh Al-Ghauts Muhammad Al-Mukhotib bi Khitobillah.


T A M M A T