Jumat, 25 Desember 2015

MUSALLISUL GHOZALI

Riyadhah Musallisul GhazaliIlmu ini saya terjemahkan secara langsung dari kitab Kibritul Ahmar Wa Sirrul Afkhar Wa Duurul Jauhar ( Merah Delima, Rahasia kemegahan serta mutiaranya permata ) pada halaman 92-94 yang di susun oleh Al-Qutb Al-Akbar Sayyidy Muhyiddin Ibni 'Araby ( wafat tahun 636 H ).
                Setelah mengucapkan Shalawat serta Salam kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, Segala puja dan puji itu tetap milik Allah SWT, Dan karena dengan ni'mat ni'matnyalah sempurna semua Amal amal Shalih, Ketahuilah wahai saudaraku Allah SWT telah memberikan Taufiq kepada kami, Dan Engkau sekalian agar mencari Ridha nya Allah SWT. Sesungguhnya Khatim/ Cincin Abu Hamid Al-Ghazali ( Wifiq Musallisul Ghazali ) bukanlah Abu hamid Al Ghazali yang mengeluarkan/ menerbitkannya, Tapi Khatim/Wifiq tsb sudah ada sejak jaman dahulu kala, Musallisul Ghazali merupakan salah satu dari Sebagian Rahasia Rahasia Asma' Allah SWT  yang Allah SWT turunkan pada ayah kita Semua Adam A.S  Dan juga diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW juga pada semua para Nabi Nabi dan Rasul Alaihimus Shalatu Wassalam.
Diceritakan tatkala datang angin topan pada Zaman Nabi Nuh A.S hilanglah semua ilmu seluruhnya diakibatkan lenyapnya semua Kitab kitab tsb termasuk Ilmu Khatim/cincin ini, Dan Ulama Ulama Hikmah pada zaman Nabi Nuh A.S telah mengukir ilmu Khatim/Musallisul Ghazali tersebut berupa rumus rumus saja  pada goa goa dan kulit kulit kayu  , Karena mereka takut dari hilangnya dan dicuri Ilmu tsb. kemudian setelah sekian lama Rumus Ilmu ini tersimpan, Di urailah rumus ilmu ini oleh sesorang yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali R.A maka kemudian Ilmu ini lebih terkenal dengan Nama Musallisul Ghazali Karena beliau yang berhasil mengurai Rumus ilmu ini. Demikianlah sejarah wifiq musallisul Ghazali ini, Dan Wifiq yang mulia ini merupakan asal mulanya semua wifiq wifiq , Maka barang siapa yang dapat menguasai Wifiq Musallisul Ghazali ini sama saja dengan menguasai Semua jenis Wifiq dan semua Sirr huruf di muka bumi ini. Karena semua wifiq dan huruf terkandung dan dimartabati oleh bilangan huruf yang 9 ini.
                Dan sungguh sungguh telah meletakkan persyaratan persyaratan yang sangat banyak para ulama ahli hikmah terdahulu untuk membuat  khatim/musallisul ghazali ini. begitupula para ulama generasi terakhir seperti Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Imam Ahmad Ibni Ali Al-Buuny, Syeikh Syihabuddin As-Sahruwardy serta para Ulama ulama lainnya yang memang menguasai Fan Ilmu ini, Mereka menyebutkan didalam sarahnya ( penjelasan ilmu Musallisul Ghazali ) tata cara penggunaan wifiq ini untuk , Mahabbah ( Menarik Hati ), Muqobalah ( diterima dengan sangat baik oleh semua makhluq ), Dan juga kegunaan kegunaan lainnya baik untuk perbuatan baik maupun untuk perbuatan buruk, Dan Wifiq Musallisul Ghazali merupakan Rahasia  agung yang tersembunyi, Dan mengandung rahasia nyata Ismul 'Adzam pada huruf hurufnya, Sehingga kegunaannya dapat diperlihatkan secara nyata seperti Menarik dan menampakkan Dinar Dinar emas, Dirham Dirham Perak, Burung2, Binatang liar, Ikan, Minyak2, Semua jenis tumbuhan Air dan lain lain.
Dan tatkala para Ulama Ulama menampakkan dengan nyata hasil dari Ilmu wifiq Musallisul Ghazali ini mereka menjadi Ulama Ulama yang mulia, Maka mereka menyembunyikan rahasia dari Ilmu ini dengan yang sangat menyembunyikannya, Dan mereka para Ulama tidak menjelaskan semuanya tentang Wifiq Musallisul Ghazali ini didalam Kitab Kitab yang mereka susun, Dan mereka para Ulama bersumpah bahwa Ilmu Wifiq ini tidak akan mereka berikan kecuali dari hati ke hati ( Bertatap langsung dan melihat Akhlaq2 hatinya si murid baik secara lahir maupun bathin ), karena takut jatuh pada orang yang pintar tapi berakhlaq buruk.
Wahai saudaraku untuk menguasai Ilmu Wifiq Musallisul Ghazali ini, siapkan lembaran yang terbuat dari timah seberat 9 gram menyerupai bilangan 9 kotak ( Bait ) pada wifiq ini, Kemudian tulis lah terlebih dahulu jendela2nya/kotak kotak nya yang berjumlah 9,  ditulis pada hari Sabtu di awal sa'at ( khusus untuk membuat kotak awal sa'at nya  yaitu sebelum terbit matahari ). contoh kotaknya adalah seperti dibawah ini :


Bagi para pengunjung yang menginginkan Ilmu Musallisul ghozali ini, lengkap, Rahasi Huruf hurufnya, Asma-asma'nya, , Azimahnya, Qosam pemanggil Khodamnya, Manfa'atnya, Kayfiyyah, Khususiyyah dll silahkan Hub 0856 224 8888 ,atau email Hizib.Alfatihah@gmail.com

Senin, 09 April 2012

Asma’ Mariikh / Mars


Asma’ Mariikh / Mars
 (  Asma’ Mars penghuni Langit ke 5 )

Asma’ Mars terdiri dari 20 asma’ Allah Azza wa jalla, allah SWT telah menciptakan dengan Asma’ ini para Malaikat yang menghuni langit ke 5 , bagi mereka Asma’ ini mempunyai pengaruh keta’atan yang luar biasa jika mereka di undang atau dipanggil dengan asma’ ini mereka akan menjawab dengan kehadirannya, Hal itu bisa terjadi jika anda membacanya dalam keadaan suci baik tempat, pakaian, badan serta hati serta ke ikhlasan dalam berniat, Jika tatacara di atas anda laksanakan maka akan hadir para Malaikat langit ke 5 di hadapan anda yang bersinar merah dan pada tangan2 mereka terdapat senjata2 perang serba bercahaya warna merah dengan membawa bendera merah yang terbentang dari timurnya bumi sampai ke baratnya bumi, Dan inilah ke 20 Asma’ Mars ( Mariikh ) yang di maksud :

ãp:<:  rp=i  |<ã8p  7~æ9sp  äæ<ã  @p=æã  vq&æ  7}ã=~iã  7}qÉä}  ãqi9^% ä~s  7f}vp  äæ<  äteã  7jFæ
ätæ êã kb^f5  é&eã xäjAöã  _2æ  ée  ãqf.Qéæ<  Öbywi  ä~s  ä~s  k%ä%<ã  $<ã  ä~Éq~i<ã  äti<<>

Basymakhin ilahan Rabban wala yalkhin hayyan taqaddamuu ya thawiikhin amiirikhin batuulan abruusin araban wa hadbaykhin wa daary marwahin dzardzawan zararmahan armiyuthayaa arathin artaatamin hayyan hayyan malaikata rabbi ‘ajjiluu lii bihaqqil asma-il latii khalaqakumllahu biha.
Tafsirnya dengan bahasa Arab :

cmä2çA  xä}=çbeãp  <ä]qeäæ   ú8=%   oi ä}  cmä2çA  ú  S~j-   oQ  è.&1ã  oi  ä}  cmä2çA
ú=} lã  oQ ûeäR%  oi ä}  cmä2çA  wQp  Õ<9^eäæ  >?R% oi ä}  cmä2çA ú  S~j-  cfi  oi  ä}
cmä2çA ú=*eã  #2% äi  kfR} oi ä}  cmä2çA  éfReã  $ãqjA SçBeã  ðäi kfR}  oi ä}  cmä2çA 
o~R&Aã  c&bywi ée =6B% lã  éæ<  ceýAü  `ãqA 8qçRi vp  =sä]  vp  `=~U  å< v  '~eäR%p éæ<
räM=%p  uç2% äi ûfQ ktæ

Subhanakaya man ihtajaba ‘an jamiil wara, Subhanaka ya man tarada bil waqari wal kibriya-i , Subhanak ya man malak jamii’al wara, Subhanak ya man ta’azzaza bil qudrati wa ‘alaa, Subhanaka ya man ta’ala ‘an an yura, Subhanaka ya man ya’lamu maa fis sab’i samawatil ‘aliyyi, Subhanaka ya man ya’lamu maa tahtats tsara, Subhanaka rabbi wa ta’alayta la rabba ghairaka wa la qaahira wa la ma’buuda siwaaka as-aluka rabbi an taskhara lii malaikataka asta’iinu bihim ‘ala maa tuhibbuhu wa tardhahu.

Ketahuilah wahai saudaraku sesungguhnya asma’ mars ini di ta’ati oleh para penghuni langit ke 5 dengan keta’atan yang agung serta ijabah yang cepat, Dari sebagian keajaiban khasiat-khasiatnya adalah :
Dapat Melihat Ruh dari ruh2 nya golongan atas ( langit ) dan bawah ( Bumi )caranya anda baca Asma’ ini di ruangan yang suci bersihserta semerbak wangi bukhur yang baik, Kemudian anda baca Asma’ Mars ini sebanyak 21 x lalu bacalah pemanggil di bawah ini :

u&*.æ  _fR&i  ××××cfjeã    ée  ãqZFaã
u&*.æ  _fR&i  ×××× émä1p=eã   ée  ãqZFaã
u&*.æ  _fR&i  ××××    é&}=ZReã  ée  ãqZFaã
u&*.æ  _fR&i  ×××× ûn- ée  ãqZFaã

Iksifuuu lii almalaka......( sebut kan nama malaikat yang ingin anda panggil )  Muta’alliqun bijatsatihi
Iksifuuu lii Arruuhaanii ......( sebutkan nama ruhani yang ingin anda panggil ) Muta’alliqun bijatsatihi
Iksifuuu lii Al’ifriitii ......( Sebutkan nama ‘ifrit yang ingin anda panggil ) Muta’alliqun bijatsatihi
Iksifuuu lii Jinnii ......( Sebutkan Nama Jin Yang ingin anda panggil ) Muta’alliqun bijatsatihi

Maka mereka akan hadir di hadapan anda walaupun  mereka merupakan ruh2 yang di sembunyikan, Dan jika anda mengukir asma’ Mars ini pada ujung tumbak / lembing kemudian hadapkanlah tumbak tersebut ke bintang selama 7 hari 7 malam, Sesudah itu jika anda ingin membunuh raja yg aniayaya atau ‘ifrit yang membangkang berdo’alah dengan Asma’ Mars ini kemudian tulislah asma’ Mars ini di tanah hujamkanlah tumbak tadi terserah anda menghujamnya pada asma’ ke berapa saja atau pada huruf apa saja, Kemudian anda perintahkan mereka para Khuddam Asma’ Mars ini untuk membunuhnya , walaupun raja / ifrit tsb berada di timurnya bumi sedangkan anda berada di baratnya bumi maka dia akan mati terbunuh, Dan jika anda mendapati seseorang yang di ganggu dengan gangguan ghaib yang aniayaya , Tulislah Asma’ Mars pada sebuah cermin kemudian hapuslah tulisan tsb dengan air, lalu cipratkan lah air tsb pada orang yg terkena gangguan ghaib, maka anda akan melihat suatu keajaiban dengan idzin allah swt.


T A M M A T