Minggu, 15 November 2009

Hizib Al-Fatihah
“ Hizib Al-Fatihah ” Khusus Menyatukan/Memisahkan hati,Ruwat/Fida’ tempat usaha,Buka Aura,Susuk cair,Lancar Usaha,Penglarisan,Bisnis,Uang Balik/Bibit,Penyakit Lahir/Batin Hub : H. Asef Telp (022)-5928555 - (022)-73443999

Melalui inayah/pertolongan Alloh, Alhamdulillah kami telah menyelesaikan Riyadhoh/tirakat Hizib surat Al-Fatihah yang silsilah keilmuanya sampai pada rosululloh,guna membantu & menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hajat2 duniawi,ukhrowi dan agama dengan tanpa mengambil mahar/tarip kepada yang membutuhkan Hizib Al-Fatihah

QOSAM JIBRIL A.S

BISMIILLAHIRROHMANIRROHIM

( QOSAM SAYYIDINA JIBRIL A.S )

ALLOHUMMA INNI AS ALUUKA YA NUROL ANWARI WA YA A’LIMAL ASRORI ANTALLOHUL MALIKUL JABBARUL QODIRUL QOHHARUU LAKAL HAMDU WAN NA’MAU WAL MULKU WAL BAQOU WALASMAUL HUSNA LAILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA AS ALUKA YA AZIJU YA QUDDUSU YA SALAMU YA MU’MINU YA MUHAIMINU YA AZIJU YA JABBARU YA MUTAKABBIRU YA KHOLIQU YA BARIU YA MUSOWWIRU YA MAN LAHUL ASMAUL HUSNA AS ALUKA AN TASKHORO LI JAMI’A KHOLQIKA YA ROBBI AJIB DA’WATI WA KUN AWNI YA JIBRILU BI HAQQI SOHIBIL BANIYYATIL ULYA WA BIHAQQL ASMAIL LATI FI SAMAID DUNYA WA HIYA HAYYUN QOYYUMUN AHYAN SYARO HIYAN ADUNAYA ASBAUTI ALI SYADAYA LAILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA YA SOMADU YA QODIMU LA TA’KHUDUHU SINATUN WALA NAUM HAYYUN LAYAMUTU UNSURNI YA ROBBI WA AJIB DA’WATI INNAKA ‘ALA KULLI SAYING QODIR WA ANTA YA MALAKAL MUWAKKALI JIBRILA IQDI HAJATI BI HAQQI SAATIL QOMARI WA YAUMIL ISNAINI.
www.hizib_alfatihah.blogspot.com

T A M M A T

QOSAM IJROIL A.S

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

( QOSAM IZROILIYYAH )

Di riwayatkan oleh Syeikh Al-imam Al-Allamah Al-Hamam Sayyyid Muhammad bin Khotiruddin bin Bayazid bin Khowajah Di dalam kitabnya AL Jawahirul Khomsi “ Khasiat Qosam/Do’a Izroiliyyah ini adalah untuk membunuh musuh yang dzolim dengan tatacara sebagai berikut

  1. Pertama Mengamalkanya harus pada hari Sabtu atau Selasa pada saat Zuhal atau Marikh ( Jam 6-8 paginya hari sabtu/selasa)
  2. Sholat dua Roka’at dengan niat sebagai berikut NAWAITU USOLLI ROKA’TAINI LI QOTLIL A’DAAI MUSTAQBILAL QIBLATI LILLAHI TA’ALA Membaca Ba’da alfatihah Roka’at pertama Surat Al- Fil 2x, Roka’at ke dua Surat Tabbat 3x
  3. Setelah salam dari 2 roka’at langsung sujud di dalam sujud membaca “ YA HAYYU YA QOYYUMU BIROHMATIKA ASTAGHISU 100X
  4. Membaca Qosam/Do’a Izroiliyyah 444x
  5. Mengamalkanya Istiqomah selama 3,4,7, hari (7 hari sempurna/Tamm ).
Inilah Qosam Izroiliyyah yg di maqsud :

AQSAMTU ALAIKUM YA IZROILU SOHIBAN NAARI WAL MAUTI WAL QOHRIWA YA QOLMAMIMU WA YA SAROKITAYIL BI HAQQI ‘A HATOFAHASYA WA BI HAQQI AHTOQOSANADI IQBID RUUHA ……….( Sebutkan nama orang yg di maksud beserta nama ibunya ) FALA YABQO FILKAUNI DZU RUHIN ILLA WA NARUL QOHRI AKHMADAT DZUHUROHU YA SYADIDAL QOWIYYU YA SYADIDAL BATSIS SYADID YA QOOHIRU YA QOHHARU AS ALUKA BIMA AWDA’TAHU IZROILA MIN QUWA ASMAIKAL QOHIRIYYATI FAN FA’ALAT LAHUN NUFUSU BIL QOHRI ALBISNI DZALIKAS SIRRO FI HADZIHIS SA’ATI HATTA ULINA BIHI KULLA SO’BIN WA UDZALLILA BIHI KULLA MANI’IN BI QUWWATIKA YA DZAL QUWWATIL MATIN WA KADZALIKA AKHDU ROBBIKA IDZA AKHODAL QURO ILA SYADIDIN FALAMMA JA A AMRUNA ILA BI BA’IDIN ROBBI AS ALUKA MADADAN FI INAYATIKA RUHANIYYAN TUQOWWI BIHI QUWIYAL KULLIYYATA WAL ZUJIYYATA HATTA AQHARO MA’ADINA ISAROTI AQLI WA NAFSI KULLU NAFSIN MANFUSATIN QOHIROTIN FA TAQBIDO ROQOIQUHA INQIBADON FALA TABQO SUMMA AMANAHU FA AQBARO ALLOHU AKBAR YA SAYFALLOH QOTALTU BI SAYFILLAHI.
T A M M A T

QOSAM SAYYID MAYTOTORUN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

( QOSAM SAYYID MAYTOTORUN )

Qosam Sayyid Maytotorun ini di baca 21x untuk semua perkara-perkara yang di inginkan, penjelasan nya atau khasiatnya tidak di beberkan dalam semua kitab-kitab hikmah, yang di jelaskan hanyalah untuk semua keperluan yang di inginkan manusia berikut di bawah ini Qosam Sayyid Maytotorun :

BISMILLAHIL LADZI LAHU ISMUN LA YANSA WA NURUN LA YUTFA WA MALAKUN LA YAJUL WA ARSYUN LA YAHUL WA KURSIYYUN LA YATAHAROKU WABIHI AQSAMTU ALAIKA AYYUHASSAYYIDU MAYTOTORUNA YA MALIKAL ARWAHIR RUHANIYYATIL ABRORIS SAKININA TAHTA ARSYIL MALIKIL JABBARIS SAJIDIINA LILLAHIL WAHIDIL QOHHARIL MUTSHORRIFINA FI JAMI’I AFA’LIHIM BILLADZI WAKALAKA A’LAL MALAIKATIL KIROMI WA AYYADAKA BIL JUNUDI WAL AMLAKI WA A’TOKA HADZIHIL QUWWATA WA ASFAKA WA KHOLAQO LAKAL MALAIKATA ILLA MA AMARTU KHUDDAMAKA WA A’WANAKA DA’YAILA WA JAHYAILA AN YANJILUU BI I’JJATI ROBBIHIM WA AN YU’INUUNI BI QUWWATI MIN INDIHIM BI I’JJATI ( SYAMAKHIN 2X ) ( HALAJIN 2X ) ( ATUFIN 2X ) ( ADMANIN 2X ) ( ATFAIN 2X ) ( ASBAUUTI 2X ) BIL ISMIL LADZI NAZALA BIHI JIBRILU ALAIHIS SALAMU A’LA SAYYIDINA MUHAMMADIN ALAIHIS SOLATU WASSALAMU ILLA MA AJABTUM WA ASRO’TUM WA LINAZALTUM BI QUWWATIN MINKUM ( HASYMATIN KAHUSYIN 2X ) ( AYKAMUSYIN 2X ) ( BARMATIN 2X ) ( MUQIILIN 2X ) ( KAMYAKHIN 2X ) AYNAKA YA TAMAMA I’FRITU AS SAHABI,AYNAKA YA AHMAR, AYNAKA YA SYAMRODAL AT TOYYARI, AYNAKA YA ABA NUKHIN, AYNAKA YA SAYYIDUK, AYNAKA YA NAJAH, AYNAKA YA FALLAH, AYNAKA YA SYAMLAQ, AYNAKA YA ABA NUKH AL ASWAD, AYNAKA YA BURQON, AYNAKA YA DARDAYAIL, AYNAKA YA RUQIYAIL, AYNAKA YA JIBROIL, AYNAKA YA SAMSAMAIL. AYNAKA YA MIKAIL, AYNAKA YA SORFIYAIL, AYNAKA YA ANYAIL. AYNAKA YA KASFIYAIL, AYNAKA YA HASYFAKAL, AYNAKA YA KATOYASYIL, AYNAKA YA NATUSY, AYNAKA YA ZAWBA’AH,AYNAKUM YA DANAHASYAH, AYNAKUM YA QOSYAQOSYAH, AYNAKUM YA GHOYLAN, AYNAKUM YA SUKKANAL JABBAL, AYNAKUM YA SUKKANAL QUFFARI, AYNAKUM YA SUKKANAL HAMAMAT, AYNAKUM YA SUKKANAL MAZABIL, AYNAKUM YA SUKKANAT TURUQOT UHDURUU BAROKALLOHU FI KUM WA ALAIKUM WAF A’LUU ………….. ( titik-titik di isi apa yang anda perintahkan terhadap khodam2 yg disebut di atas ) FA INNI JABATTUKUM WA HAKAMTU ALAIKUM BIL U’HUDI WAL MAWASIQO ALLATI AKHODAHA SULAIMAN IBNI DAWUDA ALAIHIMAS SALAM WABIL ISMIL LADZI ULQIYA MARYAMA FA TAMASALA BASARON SAWIYYAN WA AQSAMTU ALAIKUM ( BI QOSYAHLIN WA FAHSYULIN A’LSYAQUMIN 2X ) WA BI ISMILLADZIUNZILA A’LAS SOKHROTIS SOMAI FANG SAQQOT, WA ‘ALAL ARDI FANBASATOT WA ‘ALAL JIBALI FAROSAT WA ALAL LAILI FA ADZLAMA WA ‘ALAN NAHARI FA ADOA WA BIL ISMILLADZI NADA BIHI ROBBUNA LILJIBALI FATAMAYILUL JIBALU FARQON WA RASAHAL ‘ARSYU ‘ARQON WA MAJATIL ARDU QOLQON WA KHORRO MUSA SOAQON ( BA’LASAQOSYIN 2X ) ( MAHROQOSYIN 2X ) ( AQSYAMAQOSYIN 2X ) ( MALQOSYAN 2X ) ( SYAQMUNAHASYIN 2X ) ( ROKASARIN 2X ) ( ROKASYALIKHIN 2X ) ( HAWSYIN 2X ) ( NUSYIN 2X ) ( MAARISYIN 2X ) TAWAKKALUU YA KHUDDAMU HADZIHIL ASMAI WAF’ALUU ……………… ( titik-titik di isi lagi apa yang anda perintahkan terhadap khodam2 yg disebut di atas tentang hajat anda ) BIQUWWATIL LAZDI TALAQLAQOT MIN HAYBATIHI SOMMAS SUKHURU WA KHODOATIL JABABIROTU LI ‘IJJATIHI LAILAHA ILLA HUWAL KABIRUL MUTA’ALI MUKHRIJUL ASYAU MINAL ‘ADAMI ILAL WUJUDI ( ALUHAN 2X ) ( AL ‘AZAL 2X ) ( AS SA’AH 2X ) BAROKALLOHU FIKUM WA ALAIKUM IN KANAT ILLA SOYHATAN WAHIDATAN FA IDZA HUM JAMI’UL LADAYNA MUHDORUN.

Lebih utama membacanya dalam keadaan yang wangi baik tempat, pakaian,badan.

T A M M AT

KHASIAT AIR HUJAN

BISMIILLAHIRROHMANIRROHIM

(OBAT SEGALA MACAM PENYAKIT LAHIR & BATIN )

Di riwayatkan dari sayyidina Umar bin Khotob R.A telah bersabda rosulullohi S.A.W “ Barang siapa yang mengambil air hujan ( di dalam riwayat yg lain Air hujan yang jatuh pada bulan April ) kemudian di bacakan pada air tsb :
1. Surat Al-Fatihah 70 x
2. Ayat Kursy 70 x
3. Al-Ikhlas 70 x
4. Al-Alaq 70 x
5. An-Nas 70x
Rosululloh bersumpah dalam hadist ini “ Demi diriku yang berada dalam kekuasaannya ( Alloh ) sesungguhnya malaikat Jibril telah memberikan kabar kepadaku bahwa ‘ Barang siapa yang meminum dari air tsb 7 hari berturut turut,minumnya di waktu pagi , Maka sesungguhnya Alloh SWT akan membentengi orang tsb dari segala macam penyakit dari tubuhnya, dan Alloh akan menghilangkan serta mengeluarkan seluruh penyakitnya dari urat-uratnya, dari dagingnya,dari tulangnya, dan dari seluruh anggota badannya.

Di dalam Riwayat yang lain di tambah
1. Istigfar 70 x
2. Sholawat 70 x “ ALLOHUMMA SOLLI ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ‘ALA ALIHI WASOHBIHI WA A’LA JAMIL ANBIYAI WAL MURSALIN WAL MALAIKATIL MUQORROBIN WA SAIRIT TABI’INA.
Dengan tambahan Khasiat Apabila air tsb di minum oleh seorang wanita yang tidak mempunyai anak ( mandul ) maka dia akan mempunyai Anak dengan cepat.

ASMA' SAFIR ADAM

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

ASMA’ SAFIR ADAM A.S
(Ladunny & Howariqul Adat)

Syeikh Al-imam Ahmad Ibni Ali Al-Buuny menceritakan dalam kitabnya Syamsul Ma,arif Al-Qubro Zuj II hal 250 “ Ketika wafat guruku Syeikh Abu Abdillah As Sibti kemudian mengosongkan orang yang memandikan apa-apa yang ada pada pakaianya, maka aku mendapatkan RIQ’AH atau gulungan dari kertas pada bajunya, lalu setelah selesai memakamkan nya aku membuka gulungan kertas tadi dan aku mendapatkan didalam nya Asma’-Asma’ yang agung seraya aku mengucapkan “ Lahaula wala quwwata illa billahil a’liyyil adhimi wasollallohu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washohbihi wa sallim “ Sesungguhnya aku telah benar-benar meminta Asma’ ini berulang-ulang dari guruku ketika masih hidup dan guruku melarangnya seraya berkata “ Hai Ahmad janganlah ke khawatiran akan ilmu ini mengalahkanmu karena suatu saat ilmu ini akan sampai padamu dengan tanpa susah payah”, Ketika aku memandang pada tulisan yang tertera pada gulungan, maka aku teringat akan perkataan guruku dan aku berkata pada diri sendiri sesungguhnya ini adalah perkataannya seorang RIZALUS SHOLIHIN yang perkataanya adalah di sertai alloh , yang apabila dicermati lisan halnya “ Setelah aku wafat maka ilmu ini akan sampai kepadamu dengan tanpa meminta dan susah payah”, ketika aku merenung memikirkan ucapan guruku seraya melihat RIQ’AH tsb tiba-tiba didalam RIQ’AH ada seseorang yang berkata “Ketahuilah wahai saudaraku apabila seseorang di percaya alloh memegang Asma’ yg ada pada riq’ag ini maka hendaklah dia menjaganya dari orang yang bukan ahlinya ( bodoh/dholim ), karena sesungguhnya Asma’ ini diturunkan beserta Nabi Adam A.S,dan nabi adam selalu memandang Asma’ ini setiap hari seraya mengucapkan “Subhanaka ma a’dhoma sya’nuka wa a’azza sultonuka” . suara tanpa ujud (Hatif) tadi memberitahu Khasiat-Khasiat yang banyak sekali dari Asma’ safir adam ini diantaranya “ wahai saudaraku apabila engkau berjalan di atas air maka kamu tidak akan terpeleset dgn Asma’ ini,jika kamu menghendaki terbang diudara dari satu tempat ke tempat yang lain maka kamu bisa melakukanya dgn Asma’ ini yg agung ,dengan Asma’ inilah para RIJALUL GHOIB terhalang dari pandangan manusia dan dgn Asma’ in RIJALUL GHOIB menampakkan wujudnya, apabila engkau membacanya lalu membaca “ YA KHUDDAMU HADZIHIL ASMA’ IHMALUUNI ILA MAKKAH ALMUSYARROFAH” maka sesungguhnya para hoddam asma’ ini akan membawamu ke mekkah seketika begitu juga pulangnya, dan dengan Asma’ yang agung ini kamu bisa mempelajari suatu ilmu dgn cepat yang apabila dipelajari secara biasa membutuhkan waktu yang sangat lama, karena di dalam asma’ ini terletak Asror berbagai macam ilmu dan Asma’, Dan bagi Asma’ ini mempunyai khasiat-khasiat yang banyak sekali dari segala macam keajaiban-keajaiban .Demikian riwayat Asma’ Safir Adam A.S berikut dibawah ini Asma’ yang dimaksud beserta tata cara lakunya :

ASMA’ SAFIR ADAM A.S
Bismillahirrohmanirrohim

Allohumma inni as aluka ya man biyadika yanb’uu hayata kulli sayin as aluka bi nafahati asrori anwari asmaika wa nuri bahai isroqi anwari a’rsyika wa bima awda’tahu fil lauhil mahfudzi indaka min asrori asmaika wa bima alhamtahu wa allamtahu li Adama abil basyar wa qulta fi kalamikal anwaril ladzi anjaltahu a’la habibikal mutohhar WA ALLAMAL ADAMAL ASMA’A KULLAHA wa as aluka bi jalalika wa jamali kamali bahai nuri wajhikal akromil a’dhimil anwaril aqdasi wa bima awda’tahu min anwari asrorika wa anwarika fi qolbis Syamsi wal Qomari wa bihaqqi hadzihil asmail jalilati HU HU HU HU YAHIN YAHIN YAHIN robbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir robbana la tuzig qulubana ba’da idz hadaytana wahab lana min ladunka rohmatan innaka antal wahhab wala haula wala quwwata illa billahil a’liyyil adhimi.

TATA CARA
1. RIyadhoh selama 41 hari
2. Tempat,pakaian badan suci darinajis
3. Tempat yang sepi jauh dari amarah dan suara suara
4. Membaca Asma’ Safir Adam ba’da Sholat Fardu 41x
5. Selalu punya Wudhu
6. Tengah malam antara jam 12-3 membaca Ismu Dzat (ALLOHU) 6666x kemudian membaca Asma’ safir Adam 41x
7. Berbuka dengan makanan yang tidak bernyawa atau yang di keluarkan dari nyawa seperti telor,susu,madu lebih bagus bukanya dengan fawakih ( buah-buahan)

KHASIAT ASMAUL HUSNA

KHASIAT ASMAUL HUSNA

Ketahuilah wahai saudaraku di jalan Alloh, Sesungguhnya Nama Alloh Ta’ala yang agung adalah isim Jalalah ( ALLOHU ) yang merupakan Raja nya dari ASMA’-ASMA’ yang ada, karena Ma’na tiap-tiap Asma’ pasti kembali Pada Lafadz ALLOHU, ALLOHU merupakan ISMUDZ DZAT.

( ALLOHU ) Merupakan Dzikirnya para wali-wali Qutub, Barang siapa yang mendawamkan Isim ini yang agung dengan disertai Kholwat,senantiasa mempunyai wudhu,Puasa dan melaksanakan Ibadah-ibadah Sunnat, Maka akan terbuka baginya pintu alam Malakut dan akan melihat pada rahasia-rahasia Alam Jabarut.

( AR-ROHMANU) Barang siapa yang membaca ARROHMANU 298 x pada minyak wangi pada saat Zahroh ( Jum’at jam 6 – 8 pagi ) lalu dipakainya minyak tersebut, Maka siapapun yang mencium dari wanginya minyak tsb akan mencintainya, maka fahamilah ini hanya untuk di pergunakan antara suami istri.

( AR-ROHIMU ) Barang siapa yang membaca ARROHIMU 258 x pada makanan yang manis pada hari senin ( jam 6 -8 pagi ) lalu makanan tersebut di kasihkan pada orang yang di maksud, maka orang tersebut akan selau rindu pada anda.

( AL-MALIKU ) Barang siapa yang senantiasa mendawamkan membaca ALMALIKU 90 x pada waktu antara Sholat Sunnat Fajar dan Shubuh selama 4 tahun yang tidak tertinggal 1 hari pun ( Mutawaliyat ) maka Alloh Akan memberikan Kekayaan yang sempurna padanya, ALMALIKU merupakan Dzikirnya para wali Ghauts.

( AS-SALAMU ) merupakan Dzikir para Aulia barang siapa yang mendawamkan membaca ASSALAMU 131 x setiap Ba’da Sholat Fardu selama beberapa tahun Maka Alloh akan senantiasa menjawab do’a-do’anya pada semua permintaannya, dan Alloh akan senantiasa menjaganya dari perbuatan Ma’siat, ASSALAMU merupakan Dzikirnya para RIZALULLOH yang berjumlah 360 orang yang menyamai jumlahnya hari dalam 1 tahun.

( AL-MU’MINU ) Barang siapa yang menulisnya secara angka ( Wifiq Angka) pada saat bulan jatuh pada Zodiac MIZAN ( Libra 24 sept -23 okt ) pada Kopiahnya kemudian di pakainya kopiah tsb, maka tiap orang yang bersentuhan denganya akan senantiasa mencintainya, ALMU’MINU sangat cocok untuk melunakkan hati antara suami istri.

( AL-MUHAYMINU ) Barang siapa yang senantiasa membaca ALMUHAYMINU 145 x setiap Ba’da Sholat Fardu , Maka dia akan senantiasa mendapatkan kabar berita apa-apa yang akan terjadi di dalam tidur ( mimpi ).

( AL-AZIJU )Barang siapa yang senantiasa membaca AL-AZIJU 94 x setelah Sholat Shubuh, Maka Alloh Akan memperbanyak Rizqinya dan Alloh akan memudahkan apa-apa yang di pintanya.

( AL-JABBARU ) Barang siapa yang senantiasa membaca AL-JABBARU 306 x setiap usai sholat Fardu, Maka Alloh akan senatiasa memberikan pertolongan dan mengalahkan musuh-musuhnya, sehingga apabila ada seorang yang akan mendzoliminya, maka Alloh akan menghancurkannya dalam sekejap mata.

( AL-MUTAKABBIRU ) Barang siapa yang membaca AL-MUTAKABIBRU dengan memakai YA NIDA ( YA MUTAKABBIRU ) 662 x pada seorang perempuan yang berzina, Maka perempuan tsb tidak akan berzina lagi demikian juga di bacakan terhadap orang ahli maksiat, karena Isim ini terdapat SIR nya pengikat.

( AL-KHOLIQU ) Barang siapa yang membaca AL-KHOLIQU 721 x serta Ayat Al-Qur’an WALLOHU KHOLAQOKUM WA MA TALAMUN 1375 x pada perut seorang wanita yang mandul membacanya tatkala bulan berada pada Zodiac ZAWJA’ ( Gemini 22 mei- 22 juni ) ,Maka dengan Izin Alloh seorang anak akan membentuk di dalam Rahim wanita yang mandul Tsb dengan barokahnya Ayat di atas.

( AL-BARI ) Barang siapa yang senantiasa membaca AL-BARI 213 x setiap ba’da sholat fardu, maka alloh akan menjadikanya penyembuh lewat tangannya, apabila ada seorang yang sakit lalu di usap dengan tangannya sambil membaca AL-BARI maka Alloh akan menghilangkan penyakitnya,begitu juga apabila tangannya di usapkan pada 2 mata yang buta, Maka Alloh akan mengembalikan penglihatanya.
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
( Tasbih Katak )

Rosululloh bersabda “ LA TAQTULUU AD-DOFADIA’A FA INNA NAQIQOHUNNA TASBIHUN Janganlah kalian semua membunuh katak-katak,karena sesungguhnya suara-suara mereka merupakan Tasbih kepada Alloh.
Diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dari sayyidina Anas dari sayyidina Malik sesungguhnya Rosululloh S.A.W telah bersabda “ Sesungguhnya Nabi Dawud A.S telah menyangka pada dirinya sendiri bahwa tidak ada seorang pun dari mahluqnya Alloh yang bertasbih seutama tasbihnya, Maka Alloh menurunkan seorang malaikat di mihrobnya Nabi Dawud AS kemudian Malaikat itu berkata “ Hai dawud Fahamilah apa-apa yang disuarakan oleh katak, dengarkanlah suaranya sesungguhnya katak tesebut mengucapkan YA MUSABBIHA BI KULLI LISANIN WA YA MADZKURO BI KULLI MAKANIN SUBHANAKA WA BI HAMDIKA SUBHANAL MALIKIL QUDDUS WA MUNTAHA ILMUKA .( Wahai Dzat yang di sucikan oleh tiap-tiap lisan wahai Dzat yang di ucapkan di tiap-tiap tempat maha suci engkau ya alloh, maha suci dengan segala pujimu ya alloh,Maha suci Alloh yang maha memiliki segenap kesucian dan ilmu engkau ya alloh yang tiada akhirnya.

ASMA' NURONIYYAH

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
( ASMA’ NURONIYYAH )

Di riwayatkan oleh Imam Ahmad Ali Al-Buuni di dalam kitabnya Manba’u Usulil Hikmah hal 230 “ Barang siapa yang senantiasa membaca Asma’ Nuroniyyah setiap hari 7 x ,Maka Alloh qobulkan tiap Do’anya dan di bukakan baginya Ilmu-ilmu Ghaib dan di taatkan baginya seluruh makhluqnya Alloh inilah Asma’ Nuroniyyah :

AMSONIHIN ARHAMIN SALATISIN YALARIHIN SAHLALIHIN ANAA SALIIMIN SALAMIN BAHROSININ BAHABIHAYHIN AYRONIHIN ‘ABRONAYNIHIN ASLAMININ INMASININ KANHAHIIHIN QOSRONIHIN ‘ALANIHIN SULTONIHIN ‘AMSONIYYAH YISRONIYYAH QOHRONIYYAH NAHRONIYYAH AHLANIYYAH YAQSONIYYAH ‘ARNANIYYAH ROMANISIN AHROMISIN A’LA KALMASIN MUTO’IN AMIN KAF HA YA ‘AIN SHOD TOHA TO SIN MIM TO SIN YA SIN ALIF LAM MIM RO ALIF LAM RO HA MIM HA MIM ‘AIN SIN QOF QOF WAL QURANIL MAJID SHOD WAL QURANI DZID DZIKRI WAT TUURI WA KITABIN MASTURIN NUN WAL QOLAMI WA MA YASTURUN.
T A M M A T

DZIKIR BURUNG HANTU

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
( Dzikir Buumah/Burung Hantu )

Dzikir Buumah merupakan Dzikirnya seorang Waliyulloh Syeikh Maulana Jalaluddin Ar-Ruuhi yang di terima dari gurunya Al- Hadroti Syeikh Khowajah Syamsuddin At-Tibrizi, Di ceritakan pada suatu hari Syeikh Khowajah Syamsuddin melihat di Arasy seekor burung hantu yang menundukkan kepalanya sambil berzdikir kepada Alloh yang menjadikan Syeikh Khowajah Syamsuddin dengan dzikirnya timbul rasa dan rindu kepada Alloh, maka Syeikh Khowajah Syamsuddin mengambil cara dan Dzikirnya burung hantu tersebut, setelah Syeikh Samsudin istigol ( bersungguh-sungguh ) dengan cara Dzikir burung hantu,maka tersingkaplah makna dari Dzikir tersebut, berikut di bawah ini Tata cara dan Dzikirnya Burung hantu ( Buumah )

1. Duduk dengan menunduk membaca HAQOM HAQOQOM HAQOQIQI sambil memaknai dalam hatinya YA ROHMANU YA ROHIMU YA ROFI’U
2. Kemudian menghadapkan wajahnya kesamping kanannya sambil menunduk membaca BAQOM BAQOQOM BAQOQIQI sambil memaknai dalam hatinya YA BADI’U YA BA’ISU YA BADDUHU
3. Kemudian menghadapkan wajahnya kesamping kirinya sambil menunduk membaca JAQOM JAQOQOM JAQOQIQI sambil memaknai dalam hatinya YA QUDDUSU YA SUBBUHU YA SUBHANU kemudian menghadap lagi kedepan dan seterusnya.
ILMU KHODAM SAYYID KANDIYAS


Di riwayatkan oleh Imam Syeikh Ahmad Ali AL-Buuni “ Apabila Anda menginginkan Khodam Sayyid kandiyas (khodam ayat kursy) “
1. Bertawakkaal kepada Alloh ( berserah diri dgn semua urusan )
2. Sucikan Hatimu,tempatmu,pakaianmu
3. Bersihkan Niatmu
4. Masuk ke tempat kholwat ( menyepi ) pada hari selasa ketika sholat Shubuh 4hari yang berakhir Sabtu pagi
5. Menyediakan Bukhur yang tidak ditentukan jenisnya ( sesuatu yang menimbulkan wangi bisa kemenyan bisa dgn minyak wangi )
6. Membaca Azimah Ayat Kursy setiap ba,da sholat fardu 72x dengan di sertai wewangian ( bukhur ).

Syeikh Ahmad ibni Ali Al-Buuni berkata “ Ketahuilah wahai saudaraku Alloh telah memberikan Taufik kepadaku juga kepadamu, Sesungguhnya engkau akan mendengar pada malam pertama ( malam rabu ) ditengah tempat kamu berkholwat satu suara seperti suara ringkik himar ( keledai ), maka janganlah engkau takut dan kaget karena sesungguhnya mereka ( Iblis cs ) tidak akan kuasa untuk mencelakakan dirimu.
Pada malam ke dua ( Malam Kamis ) maka sesungguhnya engkau akan mendengar suara pada tengah malam diatas tempat kamu berkholwat suara berlarinya kuda, maka janganlah takut dan kaget.
Pada malam k eke tiga ( malam Jum’at ) di tengah malam akan masuk kepadamu 3 kucing yang berwarna Merah,Putih,Hitam ,mereka masuk dari pintu tempat anda berkholwat lalu keluar dari depan anda, janganlah takut dan kaget karena sesungguhnya mereka ( Iblis cs ) tidak akan kuasa untuk mencelakakan dirimu karena Azimah ayat kursy merupakan hijab dari gangguan mereka.

Pada malam ke Empat tengah malam wangikanlah tempat anda berkholwat sambil anda menghadap qiblat bacalah Azimah Ayat Kursy 1x , maka sesungguhnya dinding tempat anda berkholwat akan terbelah dan masuk seorang khodam yang dipenuhi oleh cahaya maka janganlah takut dan jangan teputus dari wewangian sehingga dia berbicara “ Assalamu alaika wahai Hamba Alloh “ maka balaslah salamnya Wa alaikas salam warohmatullohi wabarakatuh, maka dia berkata “ Apa yang anda kehendaki dari kami wahai Hamba Alloh “, Maka katakanlah padanya Aku tidak menginginkan darimu apa-apa kecuali engkau membantuku sampai habis sisa umurku, Maka khodam Sayyid Kandiyas berkata “Ambillah Cincin emas ini yang mana pada cincin ini terukir Asma’ Alloh Yang agung cincin ini sebagai pengikat antara aku dan kamu apabila engkau menginginkan kehadiranku pakailah cincin ini ditangan kananmu lalu baca Azimah Ayat kursy 3x kemudian ucapkanlah olehmu “ YA MALAKU KANDIYAS AJIBNI BIHUDURIKA” (hai malaikat Kandiyas jawablah aku dengan kehadiranmu), maka aku akan hadir dihadapanmu dan akan membantu dengan apa-apa yang kamu inginkan dengan berbagai macam pekerjaan khowariqul adat.

Telah berkata Syeikh Abu hamid Al-Ghozali tentang rahasianya Azimah ayat kursi ini, Imam ghozali berkata “ Tidak terdapat di alam ini do’a yang lebih cepat untuk melapangkan segala urusan pada waktu berat/tedesak dari do’a ini caranya yaitu:

1. Membaca ayat kursy 313x
2. Membaca Azimah ayat kursy7x setelah membaca ayat kursy
3. Waktu membacanya pada tengah malam di tempat yg suci dari najis serta sepi dari manusia

Berkata As-Syeikh al-imam Ahmad ibni Ali Al-buuny “ Membaca Azimah Ayat Kursy tiap ba’da Sholat Fardu 20x dapat menundukkan khodam ayat kursy yang bernama Sayyid Kandiyas “
Dan telah berkata para Ulama Ahli Khowas ( yg mempunyai ke khususan ) “ Barang siapa yang mendawamkan/membiasakan membaca Azimah ayat Kursy tiap hari 1x setelah terlebih dahulu membaca Ayat kursy 50x atau 170x , maka Alloh akan menundukkan baginya semua manusia dan Alloh akan membukakan baginya semua yang terkunci Dan Alloh akan memudahkan kepadanya perkara-perkara sulit dengan mudah, Berikut di bawah ini Azimah yang di maqsud :


ALHAMDULILLAHI ROBBIL A’LAMIN WAS SHOLATU WAS SALAMU A’LA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA A’LA ALIHI WA SHOHBIHI WA SALLIM ALLOHUMMA INNI AS ALUKA WA ATAWASSALU ILAIKA ( YA ALLOHU 3X ) ( YA ROHMANU 3X ) (YA ROHIMU 3X ) ( YA ROBBAHU 3X ) ( YA SAYYIDAH 3X ) ( YA HU 3X ) YAGIYASI INDA SIDDATI YA ANISI INDA WAHDATI YA MUJIBI INDA DA’WATI ( YA ALLOHU 3X )
( ALLOHU LA ILAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUM ) YA HAYYU YA QOYYUMU YA MAN TAQUMUS SAMAWATI WAL ARDO BI AMRIHI YA JAMIAL MAHLUQOTI TAHTA LUTFIHI WA QOHRIHI AS ALIKA AN TASHORO LI RUHANIYATA HADZIHIL AYATAS SYARIFATA TU’INUNI A’LA QODOI HAWAIJI YA MAN
( LA TA’HUDZUHU SINATUN WA LA NAUM ) IHDINA ILAL HAQQI WA ILA TORIQIM MUSTAQIM HATTA ASTARIHA MINAL LAUMI LA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINADZ DZOLIMIN YA MAN
( LAHU MA FIS SAMAWATI WAL ARDI MAN DZAL LADZI YASYFA’U INDAHU ILLA BI IDZNIH) ALLOHUMMA ISYFA’ LI WA ARSYIDNI FIMA URIDU MIN QODOI HAWAIJI WA ISBATI QOULI WA FI’LI WA A’MALI WA BARRIK LI FI AHLI YA MAN
( YA’LAMU MA BAINA AYDIHIM WAMA HOLFIHIM WALA YUHITUNA BISYAYIN MIN ILMIHI ) YA MAN YA’LAMU DOMIRO IBADIHI SIRRON WA JAHRON AS ALIKA ALLOHUMMA AN TASHORO LI KHUDDAMU HADZIHIL AYATIL A’DZIMATI WAD DA’WATIL MUNIFATI YAKUNUNA LI AUNAN A’LA QODOI HAWAIJI ( HAYLAN 2X ) ( JAULAN 2X ) ( MALAKAN 2X ) YA MAN LA YATASORROFU FI MULKIHI
( ILLA BI MASYA WASI’A KURSIYYUHUS SAMAWATI WAL ARDI ) SAHHIR LI ABDAKA KANDIYAS HATTA YUKALLIMANI FFI HALI YAQDOTI WA YUI’NANI FI JAMI’I HAWAIJI YA MAN
( WALA YAUDUHU HIFDZUHUMA WA HUWAL A’LIYYUL A’DHIM) YAHAMIDU YAMAJIDU YA BA’ISU YA SAHIDU YA HAQQU YA WAKILU YA QOWIYYU YA MATINU KUN LI AUNAN A’LA QODOI HAWAIJI BI ALFI ALFI LA HAULA WA LA QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYYIL ADHIMI AQSAMTU ALAIKA AYYUHAS SAYYIDUL KANDIYAS AJIBNI ANTA WA HUDDAMUKA WA AI’NUNI FI JAMI’I UMURI BI HAQQI MA TA’TAQIDUNAHU MINAL A’DHOMATI WAL KIBRIYAI WA BIHAQQI HADZIHIL AYATIL A’DHOMATI WABISAYYIDINA MUHAMMADIN ALAIHIS SOLATU WAS SALAMU AJIB AYYUHAS SAYYIDUL KANDIYAS ASRO’A MINAL BARQI WA MA AMRUNA ILLA WAHIDATIN KA LAMHI BIL BASORI AW HUWA AQROBU INNALLOHA A’LA KULLI SAYIN QODIR WASOLLALLOHU A’LA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA A’LA ALIHI WA SALLAMA TASLIMAN KATSIRO WAL HAMDULILLAHI ROBBIL A’LAMIN.

RIYADHOH ISMU DZAT ALLOHU

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
( RIYADHOH & KHOLWAT ISMU DZAT ALLOHU )

Ismu Dzat menurut Syeikh Al-Imam Ahmad ibni Ali Al-Buuny mempunyai tata cara Kholwat & Riyadhoh sebagai berikut :
Berkholwat selama 14 hari dengan tata cara Kholwat sebagai berikut :
1. Berpuasa dari segala makanan yang bernyawa dan yang di keluarkan dari yg bernyawa seperti Telor,Madu,Susu.
2. Uzlah atau mengasingkan diri dari manusia selama 14 hari
3. Membaca Lafadz Jalalah ( ALLOHU ) 1000 x setiap Ba’da Sholat Fardu
4. Membaca Surat An-Nur Ayat 35 sebanyak 50x tiap ba,da fardu setelah membaca ALLOHU 1000 x
5. Membaca Lafadz Jalalah ALLOHU 10000 x setiap hari diluar yang ba’da Fardu

Maka apabila sarat Kholwat di atas dilaksanakan, di hari ke 14 anda akan melihat tempat anda berkholwat di penuhi berbagai macam cahaya dan anda akan melihat seseorang pada saat cahaya tersebut hilang, Maka kuatkanlah hati anda dan janganlah takut dan anda akan melihat di sekeliling tempat anda berkholwat telah di penuhi Ismu Dzat ( ALLOHU ), Sehingga anda melihat Ruh anda seakan-akan tenggelam di dalam lautan cahaya maka kuatkan serta tetapkan hatimu hal ini terjadi kira-kira 3 menit setelah itu datanglah seorang Khodam Ismu Dzat ( Sayyid Kahyalin ) dengan di kawal beberapa orang khodam lainnya yang memenuhi tempat anda berkholwat, janganlah anda takut dengan mereka, lalu Sayyid Kahyalin mengucapkan salam pada anda jawablah salamnya dan beradablah padanya karena dia adalah seorang yang agung yang mempunyai kemulian di sisi Alloh, Lalu dia memerintahkan anda untuk senantiasa membaca ALLOHU 66 x dan Ayat 35 dari surat An-Nur 1x setiap Ba’da Fardu, maka Sayyid Kahyalin berjanji akan membatu anda dengan taat pada setiap kebutuhan2 yang anda inginkan.

Cara Lain Riyadhoh ALLOHU
Sesunnguhnya Ismu Dzat ALLOHU merupakan Ismullohil A’dzom , Maka barang siapa yang membaca ALLOHU 66 x pada tengah malam dengan terlebih dahulu sholat sunat 2 roka’at disertai siangnya berpuasa selama 66 hari maka malaikat kahyalin A.S akan turun menemuinya, Malaikat Kahyalin merupakan salah seorang Malaikat yang di agungkan di Alam ARSYI yang menjadi pimpinan atas 66 barisan Malaikat, dan di bawah kemuliannya sayyid kahyalin mengepalai 4 Qowaid ( kedudukan) yang di tiap-tiap 1 Qowaidnya mempunyai 66 Khodam dari golongan Malaikat yang akan membantu hajatnya orang yang senantiasa membaca ALLOHU, Maka barang siapa yang membaca ALLOHU 66x di sertai riyadhoh yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya Malaikat kahyalin akan hadir di hadapannya dan bersujud kepada Alloh serta berdo’a kepada Alloh di dalam sujudnya dengan do’a yang agung yang cepat sekali di ijabahnya oleh Alloh inilah do’a yg di maksud :

ALLOHUMMA INNI AS ALUKA YA ALLOHU YA WAHIDU YA ALLOHU YA AHADU YA ALLOHU YA DAIMU YA ALLOHU YA BAQIYYU YA ALLOHU YA QODIMU YA ALLOHU YA QODIRU YA ALLOHU YA ROBBU YA ALLOHU YA SYAKURU YA ALLOHU YA HAYYU YA ALLOHU YA QOYYUMU AS ALUKA BI AHADIYATIKA WA SOMADIYATIKA WA NA’UTI RUBUBIYATIKA ANNA ABDAN MIN ABIDIKA QOD SYARIKANA FIT TASBIHI WAT TAQDISI WAL AMRI AMRIKA FA IN AMARTANA BIN NUZULI ILAIHI FA BI IRODATIKA.
( Sesungguhnya seorang hamba dari hamba-hambamu telah bersyarikat dengan kami di dalam tasbihnya,taqdisnya,dan di dalam perkara2 yang telah engkau perintahkan maka apabila engkau perintahkan kepada kami untuk turun menemuinya maka hanya dengan kuasamulah kami turun

Maka setelah Sayyid Kahyalin berdo’a dengan do’a di atas Alloh berfirman “ Turunlah kalian semua wahai malaikat ( Khodam ALLOHU ) untuk segera menemuinya dan laksanakanlah hajat-hajatnya karena dia telah berdo’a dengan namaku yang agung, maka turunlah Sayyid Kahyalins dengan seluruh khodam2nya kepada pembaca Ismu dzat tsb kemudian berkata sayyid Kandiyas “ Hai hamba Alloh yang sholeh yang selalu membaca ALLOHU, tatkala Sayyid kahyalin menyebut ALLOHU keluar lah dari mulutnya bermacam-macam cahaya yang menimbulkan cahaya tersebut rasa Khosyah/takut kepada Alloh dan ketenangan, kemudian berkata lagi sayyid kahyalin “ Wahai hamba yang sholeh Alloh telah menjawab do’amu dengan Ismul A’dhom dan kami merupakan para Khodam Ismu Dzat ini, Apa yang anda inginkan “, Maka katakanlah padanya “ Aku menginginkan ketaatan kepada alloh “ Maka sayyid Kahyalin berkata “ Suci kanlah pakaianmu dan badanmu kemudian berpuasalah 3 hari setiap bulannya pada tanggal 13,14,15 ( bulan Hijriyah ), dan berbukalah dengan makanan yang halal dan bacalah Ismu Dzat ALLOHU 66 x ba’da sholat Fardu, jika kamu melaksanakannya tentulah kamu menjadi saudara kami” setelah itu Sayyid Kahyalin dan para Khoddam menyalami anda dan berjanji kepada anda serta melaksanakan hajat-hajat anda yang diinginkan.


Cara Lain Riyadhoh ALLOHU

Di riwayatkan di dalam Kitab Syamsul Ma’arif Syeikh ahmad al-Buuny berkata, ketahuilah sesungguhnya Imam Khowarizmi berkata “ Telah berkata Hatif ( suara tanpa wujud ) ke dalam hatiku agar aku mencari untuk mengetahui ma’na Ismu Dzat ALLOHU, maka akupun berjalan untuk mengetahui ma’na nya ALLOHU selama 7 tahun, Sampai aku bertemu dengan seorang Syeikh Kabir yang buta kedua matanya yang berada di negri Cina yang mengetahui Ilmu-Ilmu Hindu serta yang senantiasa berdzikir dan riyadhoh dengan dzikir Asma’ Alloh, maka akupun bertanya kepadanya tentang Asma-Asma Alloh, maka Syeikh berkata “ Wahai anakku sesungguhnya semua Asma’-Asma’ Alloh Ta’ala adalah agung “ maka akupun menjawab “ Betul wahai tuanku, yang aku inginkan adalah Isim Jami’ ( ismu Dzat ) yang terdapat 4 Anasir (watak) pada Isim Jami’ ini, Maka syeikh itu memandang kepadaku seraya berkata “ Apakah engkau telah mengetahui Asma’ – Asma’ Alloh yang tersembunyi seperti Asma’ TSAQUFAH Bal’am Ba’uro ? Atau Asma’ TSAQUFAH Musa A.S dan sebagian Asma’ Al- Musalsalah yang tersimpan pada setiap musim seperti Asma’ SIMIYAT”. Maka akupun menjawab “ Benar wahai tuanku”, Lalu Syeikh tsb berkata kepadaku “ Mendekatlah kepadaku Demi Alloh tidak pernah ada yang datang sebelumnya kepadaku orang yang seperti kamu” Kemudian berkata lagi padaku “ Ketahuilah bahwa Ismullohu A’dzom adalah isim yang selalu di ucapkan oleh setiap orang isim ini tertulis pada tongkatnya Nabi Musa A.S yaitu Ismu Dzat ( ALLOHU) yang mempunyai 4 Huruf dan 4 Anasir, Ketahuilah itu dan aku akan memperlihatkan kepadamu DAIROH( Lingkaran yang berisi tulisan Asma’-Asma Alloh ) Ismu Dzat ini dan apa-apa yang keluar besertanya dari Asma’-Asma’ yang lainnya “, Kemudian Syeikh tersebut mengeluarkan sebuah peti lalu membukanya dan mengeluarkan dari dalamnya sebuah Sisik kulit ikan yang di lipat lalu membukanya, Maka terlihatlah pada sisik kulit ikan tsb Dairoh yang di dalam nya terdapat Asma’-Asma’ Alloh kemudian aku berkata kepadanya “ Aku menginginkan tuanku menjelaskannya “ Maka berkata Syeikh tersebut kepadaku “ Wahai anakku aku akan memberitahukan kepadamu tentang Ma’nanya dan Qosamnya yang Khusus yang dapat kamu berdo’a dengannya setiap hari maka akupun melihat pada DAIROH tsb sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya dan akupun teringat perkataan guruku Syeikh Abdulloh Bin Hamid berkata padaku “ Sesungguhnya keutamaan Ismu Dzat dari seluruh Asma’ yang lainnya seperti keutamaannya Malam Lailatul Qodar dari Malam-malam yang lainnya”, Kemudian Aku mencium tangan syeikh tsb dan Syeikh mendo’a kan aku kemudian berkata “ Wahai anakku sesungguhnya mengetahui yang terkandung di dalam Asmaul husna adalah merupakan Satu rahasia yang terpendam dari berbagai macam rahasiannya Alloh, Tidaklah seseorang mengetahui Ma’nanya Asmaul Husna kecuali orang tersebut Ahlinya Alloh dan Ifrod ( Golongan Wali ) dari para Rizallulloh” Kemudian Syeikh tersebut memberikan kepadaku Dairoh Maka subhanalloh ternyata didalamnya mempunyai perkara-perkara yang Ajaib. Berkata Syeikh Ahmad Ibni Ali AL- Buuny “ Ketahuilah dan jagalah Dairoh ini dari orang-orang yang bukan ahlinya dan inilah Dairoh yang di maksud :

KHODAM HURUF

NAMA KHODAM & A’WAN HURUF HIJAIYAH

1. HURUF ALIF HATMAHTOLQIYAIL A’WANNYA ADALAH :

1. HADHAYUN
2. SYALHAMID
3. TOMKHOLASY
4. BUKHLAYLAKH

2. HURUF BA JAROMHAYAIL A’WANNYA ADALAH :

1. KASYAMSYAKH
2. HAYLAKH
3. MAHALSYATIN

3. HURUF JIM TOLAQTOYAIL A”WANNYA ADALAH :

1. HADMAKH
2. HALASYLAKHOKHIN

4. HURUF DAL SAKAMHAYAIL A”WANNYA ADALAH :
1. HALTOFIN
2. MAHLALKHIN
2. MAHLALKHIN
3. SYAWIDIN
4. SYASYALTOTIN

5 HURUF HA AFROYAIL A”WANNYA ADALAH :

1. DZABHATIN
2. HAMKIKIN
3. HASYTOYTO’IN
6 HURUF WAWU TUNAYAIL A’WANNYA ADALAH :

1. MAHDADUHIN
2. SYALTAMUKHIN
3. BAROKHIN

7. HURUF ZAY ‘ALMASYYAIL A’WANNYA ADALAH
1. MA’ADROSYIN
2. HATOTIMIN
3. MAHATIN
8. HURUF HA TOFYAIL A’WANNYA ADALAH :
1. DAHLIKH
2. KAMSYALAATOKHIN
9. HURUF TO ASTOYAIL A’WANNYA ADALAH :
1. SYAMHATIN
2. MALSYAKHIN
3. MALKHOSYIN
4. TOMAHIN
10. HURUF YA HARDAQIL A’WANNYA ADALAH
1. DAMGIGIN
2. HALHAFIN
3. SYAWIYADKHIN
11. HURUF KAF YAMHAYAIL A’WANNYA ADALAH
1. SYAFRUDIN
2. HAMIITON
3. KHOTOSYIN
12. HURUF LAM TOHTOYAIL A’WANNYA ADALAH
1. GHOGHITIN
2. TOHMASYIN
3. KHOLASYADZAMIN
13. HURUF MIM SYAROKHIL A’WANNYA ADALAH
1. HAZAMSYATIN
2. KALITYATIN
3. MADMAKJHIN
14. HURUF NUN SO’RIYAIL A’WANNYA ADALAH
1. SYAGIGIN
2. DALKHOMIN
3. BAHITIN
15. HURUF SIN HATGIL A’WANNYA ADALAH
1. MASTO’
2. ATLADIN
3. KHIMIN
4. ALTOLIN
16. HURUF AIN SYARHIL A’WANNYA ADALAH
1. LAKHTOMIN
2. GHODIFIN
3. ARZADIN
17. HURUF FA SYATOTIL A’WANNYA ADALAH
1. KAYTOMIN
2. RAZTOSYIN
3. HAKHOYTIN
18. HURUF SHOD HARDAYAL A’WANNYA ADALAH
1. SYARUKHIN
2. HAMSYIN
19. HURUF QOF AZQIIL A’WANNYA ADALAH
1. GHODGHOSIN
2. TOLHAYASYIN
20. HURUF RO DAHROBIIL A’WANNYA ADALAH
1. ALALTOFIN
2. ALMIKHIN
3. DAY’UMIN
21. HURUF SYIN KHORDAYAIL A’WANNYA ADALAH
1. SYATIFIN
2. KAHYIILIN
22. HURUF TA MAR A’WIIL A’WANNYA ADALAH
1. SYAHIR
2. HAGHIL
3. TUNISY
23. HURUF TSA JANSAYAIL A’WANNYA ADALAH
1. KADARUUS
. TO’MATIS
24. HURUF KHO HAMLIL A’WANNYA ADALAH
1. AMUTYARIN
2. WAKISYIN
3. ROKISYIN
4. DAHUUYATIN
25. HURUF DZAL ROFA ‘AYAIL A’WANNYA ADALAH
1.ALALMAHASIN
2. SOHDA’IN
3. SYAHLATIN
26. HURUF DOD KALGHIYAIL A’WANNYA ADALAH
1. YUKHIN
2. RUKHIN
3. AMUSYIN
4. TOMLASYITIN
5. AYSU’IN
27. HURUF DZO TORKHOYAIL A’WANNYA ADALAH
1. HAMYATYUWASYIN
2. MA ‘ADIN
3. MASYATIN
28. HURUF GHIN SALKAFYAL A’WANNYA ADALAH
1. ASY ‘ATLAFIN
2. HAYUTIN
3. SYATOTOFIN
4. KALAKAFAFIN

T A M M A T

ASMA' NABI SULAIMAN A.S


ASMA’NABI SULAIMAN A.S

Diriwayatkan di dalam kitab Syamsul Ma’arif Al-qubro milik Al-Imam Al-A’lim Al-A’llamah Al-Bahr Al-Habr Al-Fahhamah Ahmad bin Ali Al-Buuni yang wafat pada tahun 622 Hijriyyah/1202 masehi “ Sesungguhnya Asma’ ini di ciptakan dari cahaya yang bersinar sangat terang , yang cahayanya mengalahkan setiap cahaya, Di riwayatkan bahwa apabila nabi Sulaiman A.S duduk di tempat duduknya bangsa jin,setan menggigil dihadapanya karena wibawanya dan takutnya pada Asma’ ini, inilah Asma’ yang di maksud :

LAILAHA ILLALLOHUL AMRU KULLUHU LILLAHI WALA GHOLIBA YAGLIBULLOHU ( NURUN 3X ) SUBHANA MAN GOLABA NURUHU KULLA NURIN WA LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL A’LIYYIL A’DHIMI KAF HA YA A’IN SHOD JAHLASIN WA AH SOLA WAL JASMAN KASAT SATYIN AHATIN MATYAHTOHAYTIN ( AHATIN 2X ) HAYFIN AJIB LAILAHA ILLALLOHU NAROT FAS TANAROT (TUBIN 2X) (SUBBUHUN 2X) ( HAYTOWTIN 2X ) QUDDUSUN ROBBUL MALAIKATI WARRUHI A’LAL A’RSYIS TAWAWA A’LAL MULUKI IHTAWA WALAHUL ASMAUL HUSNA LA DAFI’A LIMA QODO WALA MANI’A LIMA A’TO’ YAFA’LU LIMA YURIDU FI MULKIHI WA YAHKUMU FI KHOLQIHI MA YASYAU WAHUWA A’LA KULLI SAYING QODIR.

Asma’ ini di baca dawam ba,da fardu 1x atau ditulis di kulit kijang dengan misik & tinta za’faron, Asma’ ini mempunyai banyak kegunaan,Syeikh Ahmad ibni ali Al-buuny berkata apabila mendawamkannya jagalah dirimu dari ma’siat karena didalamnya terletak Asmaul ‘A’dzom

Diriwayatkan oleh Syeikh Ka’ab Al-Akhbar “ Sesungguhnya Nabi Sulaiman A.S mempunyai sebuah permadani yang terdapat Asma’, Dengan Asma’ inilah nabi sulaiman as mengikat,membakar,menundukkan,menyiksa golongan jin dan setan yang membangkang,di tengah permadani ini terdapat 4 Asma’ Ibroniyyah yang di kunci, Dengan 4 Asma’ ini Golongan Jin & setan taat serta tidak pernah membangkang sekejap matapun terhadap nabi Sulaiman A.S, di dalam permadani tsb terdapat beberapa khodam A’wan yang menjadi pemimpin 4 Ifrit, yang mana ke 4 ifrit ini adalah pemimpin2 mentrinya nabi sulaiman as dari golongan Jin, Di riwayatkan bahwa nabi Sulaiman A.S mempunyai 300 mentri dari golongan manusia yang di pimpin oleh ASIF BIN BARKHOYA/BARKHIYA dan 300 mentri dari golongan Jin yang di pimpin oleh 4 ifrit yang bernama :

1. DIMRIYAT

2. MAN’IQ

3. HADLIYAJ

4. SYUGOL

Dengan ke empat Asma’ inilah timbulnya keta’atan yang luar biasa pada golongan jin&setan, Syeikh Ahmad A’li Al-Buuni berkata “ Hafal kanlah Asma’2 tersebut dan janganlah di terbuka kan terhadap seseorang dan inilah pemanggil mereka :

YA MA’SYAROL A’WAN WAL WUZARO ILLA MA AMRTUM MAN YAQDI HAJATI WA YANSORIFU FI RIDOI BI HAQQI NABIYYILAHI SULAIMAN ALAIHIS SALAM QOLA IFRITUM MINAL JINNI ANA ATIKA BIHI QOBLA AN TAQUMA MIN MAQOMIKA WA INNI ALAIHI LA QOWIYYUN AMIN INNAHU MIN SULAIMANA WA INNAHU BISMILLAHIRROHMANIRROHIMI ALLA TA’LU ALAYYA WA’TUNI MULIMIN.

Di tulis Asma’ Ifrit yang 4 pada hari-harinya disertai A’wan nya masing-masing serta Khodam golongan bawah dari masing-masing hari,setelah selesai tulisannya di hadapkan pada cahaya bintang sambil membaca surat Yasin 1x dan surat Al-muluk (tabarok) 1x , maka sesungguhya kata imam ali albuuni ini sangat bermanfa’at sekali bagi apa-apa yang kamu inginkan.

Inilah susunan penulisannya

1. DIMRIYAT HARI MINGGU A’WAN NYA HASTOSLAHKUSYIN YANG MENGUASAI HARINYA ADALAH MADZHAB ALKABIR

2. SYUGOL HARI SELASA A’WAN NYA KASKASLAI’USYIN YANG MENGUASAI HARINYA ADALAH AHMAR ABU TAWABI’

3. HADLIYAJ HARI RABU A’WAN NYA BAKHLAHLASTUSYIN YANG MENGUASAI HARINYA ADALAH BURQON

4. MAN’IQ HARI SABTU A’WAN NYA SYATOLTOTOSYAKUSYIN YANG MENGUASAI HARINYA ADALAH MAYMUN

Ke empat Asma’ ditulis berurutan sesuai harinya yang pertama hari minggu, semua di tulisnya pada jam 6-8 pagi.

T A M A T

Sabtu, 14 November 2009

Hizib Al-Fatihah sayyidina Ali R.A

Bismillahirrohmanirrohim

HIZIB AL-FATIHAH

Diriwayatkan dari Sayyidina Ali Karromallohu wajhahu wa rodiyallohu anhu
“ Barang siapa membaca hizib alfatihah degan mudawwamah/istiqomah setiap hari 1x, maka ia akan sampai kepada semua keinginan2 dunia & akhirat dengan mudah dan alloh akan menundukkan baginya semua HATI manusia dan Alloh akan mengangkat dari dirinya semua bala baik dunia maupun akhirat “

Diriwayatkan pula oleh imam Bukhory “ Barang siapa yang mendawamkan hizib al-fatihah, maka orang tersebut tidak akan membutuhkan orang lain di dalam kebutuhan2 dunia (kaya) dan Alloh akan membukakan baginya pintu-pintu alam ghaib.Dan barang siapa yang mempunyai suatu hajat yang sangat penting maka bacalah Hizib Al-fatihah dengan tata cara berikut ini :
1. Tempat yg sepi
2. Suci dari semua hadas serta suci tempat,pakaian
3. Sholat Sunnat Hajat 2 Roka’at
4. Ba’da salam langsung sujud,didalam sujud membaca : La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin 41x
5. Membaca Istigfar 70x
6. Sholawat 70x
7. Membaca Hizib Al-Fatihah 70x
8. Memohon kepada Alloh yg menjadi hajatnya
Maka sesungguhnya Alloh swt akan mengabulkan apa-apa yg menjadi hajatnya pada hari itu juga dan pada jam itu juga serta alloh akan membukakan baginya banyak sekali Futuh serta alloh akan menjadikan nya Kaya dengan kemulian serta kelembutanya alloh

Dan di riwayatkan oleh Syeikh Al-Akbar “ Barang siapa yang membaca Hizib Al-Fatihah tiap hari 7x maka dia akan menyaksikan suatu Alam Ghaib yang tersembunyi dari makhluknya allohdan dia akan menyaksikanAlam Ruhany,Alam Malakut,Alam Jabarut, Alam sulfa ( bawah tanah) dan dia akan sampai kea lam Baqo’ dengan sampai secara sempurna serta dia akan mendapatkan kebahagian dengan kebahagian maksud-maksud Dunia & Akhirat.
Menurut Syeikh Muhammad As-Sanusi Al-Magribi yang terkenal di gunung Jabal Abi Qubais Mekkah Al-Mukarromah di dalam setiap 1 ayat dari 7 ayat surat al-fatihah,Alloh meletakkan di dalam tiap ayatnya hari-hari yang 7 disertai malaikat-malaikat yang menguasai hari-harinya dari golongan Langit dan bumidi sertai dgn Asma’-asma’nya dan huruf2nya. Murid Syeikh Muhammad As-Sanusi Syeikh Al-Waro’ Hamid Al-Majidani mengamalkan Hizib Al-Fatihah ini tanpa Ijazah dari gurunya, maka ia bermimpi bertemu Sayyidina Ali RA di dalam mimpinya dia mencium tangan sayyidina Ali ra, lalu ia menceritakan mimpinya kepada gurunya, Syeikh Muhammad As sanusi berkata, engkau telah di ijazah langsung oleh malaikat ruhani yang ada dlm hizib al-fatihah.
Inilah Hizib Al-Fatihah Yang di maksud :

Bismillahirrohmanirrohim (Alhamdulillahi robbil A’lamin) Ya Hayyu Ya Qoyyumu ajib ya Ruqiyaila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Madzhab bihaqqi Alhamdulillahi robbil A’lamin Wa bihaqqil Hayyil Qoyyumi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Alif Ba Jim Dal

(Arrohmanirrohim) Ya Roufu Ya A’tufu ajib ya Jibroila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Abyad bi haqqi Arrohmanirrohimi wabihaqqir roufil a’tufi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Ha Wawu Jai Ha
(Maliki Yaumiddin) Ya Muqollibal qulubi Wal-Absor ajib ya samsamaila alahissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Ahmar bi haqqi maliki yaumiddini wa bi haqqi muqollibil qulubi wal absor wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Tho ya Kaf Lam

(Iyyaka Na’budu wa Iyyaka Nastai’nu) Ya Sariu’ Ya Qoribu ajib Ya Mikaila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Burqon bi haqqi iyyaka na’budu wa iyyaka nastai’nu wa bihaqqi sari’il qoribi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Mim Nun sin A’in

(Ihdinas sirotol Mustaqim) Ya Qodiru Ya Muqtadiru ajib ya sorfiyaila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Syamhurosyin bihaqqi Ihdinas sirotol mustaqim wabi haqqil Qodiril Muqtadiri wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Fa Shod QoF Ro

(Sirotol ladzina ana’mta alaihim) Ya A’limu Ya Hakimu ajib ya Anyaila alaihissalam samia’n muti’an anta wa huddamuka Zawba ah bihaqqi Sirotol ladzina ana’mta alaihim wabihaqqil a’limil hakimi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Syin ta Tsa Kho

(Ghoiril magdubi alaihim walad dhollin) Ya Qohiru Ya A’ziju ajib ya Kasfiyaila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Maimun bihaqqi Ghoiril magdubi alaihim waladdollin wabihaqqil qohiril a’jiji wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi Dzal Dhod Dzo Ghin
Aqsamtu alikum ya malaikatar ruhaniyyinna minal u’luwiyyati was sufliyyati way a Khodima Fatihatul kitabi ajibuuni wa amidduni wa a’iinuni fi jami’I umuri( aluhan 2x) (Al A’jal 2x) (As sa ‘ah 2x) bihaqqis sab’il masani walquranil a’dzim wa bihaqqil asrori wal barokati fihima wa bihaqqi ma ta’taqidunahu minal a’dhomati wal burhani wa bihurmati sayyidina muhammadin alaihis solatu wassalamu Allohumma sahhil li abdika Rofrofal akhidir Innaka a’la kulli saying qodir birohmatika ya arhamar rohimin wasollallohu a’la sayyidina muhammadin wa a’la alihi wasohbihi wasallim walhamdulillahi robbil a’lamin.